Vehicle 2022 Skoda Superb Graphite Grey Automatic Wagon
Body Colour Graphite Grey
Gearbox Automatic
Transmission Automatic
StockNo SK024753
VIN TMBKD9NP5N7024753

Sydney City Skoda New

1024 Botany Road Botany NSW 2019

(02) 8336 3090