Vehicle 2022 Skoda Superb Graphite Grey Automatic Wagon
Body Colour Graphite Grey
Gearbox Automatic
Transmission Automatic
StockNo SK034732
VIN TMBKD9NP3N7034732

Sydney City Skoda New

1024 Botany Road Botany NSW 2019

(02) 8336 3090